ÁP DỤNG 4 BƯỚC GIEO HẠT ĐỂ LÀM CHỦ CẢM XÚC TRONG 28 NGÀY

XEM VIDEO ĐỂ HIỂU?

- Gieo gì gặt nấy

- 4 bước gieo hạt để đạt được mọi điều bạn muốn

- Cách lập team thực hành làm chủ cảm xúc trong 28 ngày

HỌC TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ

Gửi thông tin đăng ký học

Phòng học chỉ ưu tiên cho 100 người tham gia đầu tiên.

Sau khi gửi thông tin đăng ký, mở ngay email để nhận link vào group Zalo nhận tài liệu & lấy ID phòng học

Zalo hỗ trợ vào phòng học: 0937418268

3 QUÀ TẶNG DÀNH RIÊNG CHO BẠN

Quà tặng 1: File gốc hình 4 bước gieo hạt như trong video trên

Quà tặng 2: Video hướng dẫn 4 bước gieo hạt tài chính do trực tiếp Thầy Michael Roach hướng dẫn

Quà tặng 3: Ebook sách Quản lý nghiệp

Điền thông tin để nhận ngay

Vào team gieo hạt EQ: CLICK NGAY
p-dng-4-bc-gieo-ht-lm-ch-cm-xc-trong-28-ngy
<div id="ib2-bottom-slider-main" class="ib2-wsection-el ib2-section-el ib2-slider-el" data-el="wsection" data-animation="none" data-delay="none" data-border-type="single" data-img-mode="upload"> <div class="el-content" style="background-color:#CCC; padding: 20px 0px 10px; opacity: 1; border-color: rgb(168, 157, 157) rgb(51, 51, 51) rgb(51, 51, 51); border-width: 2px 0px 0px; box-shadow: 0px 0px 8px 3px #c2c2c2; border-top: 2px solid rgb(168, 157, 157)"> <div class="el-content-inner container" style="margin: 0px auto; width: 948px;"> <div class="el-cols" style="max-width:100%; width:100%;"> <div id="ib2-bottom-slider-main-box" class="ib2-section-content" style="min-height: 50px; max-width: 100%; margin: 0px auto; width: 948px;"> <div id="ib2_el_slidertext" class="ib2-content-el ib2-text-el" data-el="text" data-shadow="none" data-animation="none" style="position: relative;"> <p>This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div>