Giải bài toán thống kê bằng máy tính FX-570ES

Sinh viên các trường kỹ thuật hoặc kinh tế đều bắt buộc phải gặp qua bài toán thống kê. Trong các kỳ thi cao học của các ngành kinh tế, bài toán thống kê là bắt buộc trong môn thi Xác suất thống kê. Việc sử dụng thuần tục máy tính cầm tay Casino FX-570ES để cho ra kết quả một cách nhanh chóng sẽ giúp chúng ta dành thời gian cho câu hỏi thử thách của phần xác suất là thật sự cần thiết để có điểm 8 trở lên cho môn thi này.

Máy tính casino FX-570ES
Máy tính casino FX-570ES

Các bạn có thể dùng máy tính bỏ túi FX – 570ES để thực hiện nhập dữ liệu bảng thống kê mẫu và tính toán như sau:

Lưu ý: Dấu “–>” chỉ bước tiếp theo phải thực hiện, dấu ‘=’ để nhận số liệu.

1. Nhập bảng số liệu bảng thống kê:

 • Setup ban đầu: SHIFT –> SETUP –> REPLAY (di chuyển xuống) –> 4 (STAT) –> 1 (ON)
 • MODE –> 3 (STAT) –> 1 (1-VAR). Bảng nhận số liệu gồm 3 cột:
 • Cột 1 – không cần quan tâm
 • Cột X (số liệu thống kê): Giá trị biến
 • Cột FREQ (tần số xuất hiện) theo bảng.
 • Nhập xong dữ liệu, nhấn AC

 

2. Tính toán

 • SHIFT –> 1 (STAT) –> 5 (Var)
 • Kết quả tổng tần số: Nhấn tiếp  1 (n) –> =
 • Kết quả trung bình mẫu: Nhấn tiếp  2 (xtb) –> =
 • Kết quả phương sai:  Nhấn tiếp  3 (xδn) –> =
 • Kết quả phương sai mẫu hiệu chỉnh: Nhấn tiếp  4 (xδn-1 ) –> =

Chúc các bạn luôn đạt điểm cao trong các kỳ thi!

Xem thêm: Cách tính định thức, ma trận nghịch đảo bằng máy tính Casino FX-570ES