Homepage » Kinh doanh » Doanh nhân (page 4)

Category "Doanh nhân"

Doanh nhân

Giá trị sống

Giá trị sống thì lúc nào cũng tồn tại trong đời sống con người, nhưng trong bối cảnh khủng hoảng, người ta nghĩ đến nó nhiều hơn, sâu sắc hơn. Đỗ Duy Thái, tổng giám đốc công ty Thép Việt: Giờ là lúc dừng lại...

Continue Reading