Kết nối Facebook Người Làm Vườn - Lê Thanh Trông

Người đồng hành cùng cha mẹ và kể các câu chuyện Giáo Dục Gia Đình
[MBTI] ENTP – Người nhìn xa trông rộng
post

Những người thuộc tính cách  ENTP có 2 lối sống chủ đạo là: –  Trực giác hướng ngoại, họ nhận biết thế giới qua trực giác của mình. –  Tư duy hướng nội, họ giải quyết những vấn đề theo … Read More

[MBTI] ENFP – Người truyền cảm hứng
post

Những người thuộc tính cách ENFP có 2 lối sống chủ đạo là: –  Trực giác hướng ngoại, họ nhận biết thế giới qua trực giác của mình.  –   Cảm xúc nội tâm, họ xử lý mọi việc theo cách mà họ cảm nhận chúng, … Read More

[MBTI] ESFP – Người biểu diễn
post

Những người thuộc tính cách ESFP có 2 lối sống chủ đạo là: – Giác quan hướng ngoại, tức là họ cảm nhận thế giới bằng năm giác quan của họ theo một cách cụ thể và rõ ràng. – … Read More

[MBTI] ESTP – Người năng động
post

Những người thuộc tính cách ESTP – Người năng động có 2 lối sống chủ đạo là: – Giác quan hướng ngoại, họ cảm thụ thế giới thông qua năm giác quan một cách cụ thể và rõ ràng. – … Read More

[MBTI] INTP – Nhà tư duy
post

Những người thuộc tính cách INTP có 2 lối sống chủ đạo là: –  Tư duy hướng nội, tức là họ giải quyết vấn đề một cách lý trí và logic. –  Trực giác hướng ngoại, họ nắm bắt mọi … Read More

[MBTI] INFP – Người lý tưởng hóa
post

Những người thuộc tính cách INFP có 2 lối sống chủ đạo là: – Cảm xúc hướng nội, ở đó họ xử lý công việc theo cách họ cảm nhận về việc đó, hoặc theo cách mà việc đó phù … Read More

[MBTI] ISFP – Người nghệ sĩ
post

Những người thuộc tính cách ISFP – Người nghệ sĩ có 2 lối sống chủ đạo là: –  Cảm giác hướng nội, họ giải quyết vấn đề dựa trên cách họ cảm nhận vấn đề như thế nào, hoặc cách chúng … Read More

[MBTI] ISTP – Thợ cơ khí
post

Những người thuộc tính cách ISTP – Thợ cơ khí có 2 lối sống chủ đạo: –  Tư duy hướng nội, họ giải quyết mọi việc một cách lí trí và logic. –  Giác quan hướng ngoại, họ cảm nhận … Read More

tm-kim-bi-vit-page-36-of-39-l-thanh-trng