Kết nối Facebook Người Làm Vườn - Lê Thanh Trông

Người đồng hành cùng cha mẹ và kể các câu chuyện Giáo Dục Gia Đình
[MBTI] INTJ – Nhà khoa học
post

Những người thuộc tính cách INTJ có 2 lối sống chủ đạo: –  Trực giác nội tâm, ở đó họ tiếp nhận mọi thứ chủ yếu dựa vào trực giác. –  Tư duy hướng ngoại, ở đó họ giải quyết … Read More

[MBTI] INFJ – Người che chở
post

Những người thuộc tính cách INFJ có 2 lối sống chủ đạo là: –  Trực giác hướng nội, họ tiếp nhận mọi thứ chủ yếu dựa vào trực giác. –  Cảm giác hướng ngoại, họ xử lý mọi việc theo … Read More

[MBTI] ISFJ – Người chăm nom
post

Những người thuộc tính cách ISFJ có 2 lối sống chủ đạo: – Giác quan hướng nội, họ cảm nhận mọi thứ thông qua năm giác quan của mình một cách rõ ràng cụ thể. – Cảm xúc hướng ngoại, … Read More

Phân tích Du-pont
Mô hình Dupont trong phân tích tài chính
post

 Mô hình phân tích tài chính Dupont được phát minh bởi F.Donaldson Brown, một kỹ sư điện người đã gia nhập bộ phận tài chính của công ty hóa học khổng lồ này. Theo phương trình (**), để gia tăng … Read More

Xác định tính cách theo MBTI
Xác định khuynh hướng tính cách theo MBTI
post

MBTI là một trong những công cụ giúp bạn định hướng công việc phù hợp với bản thân. Bài kiểm tra phân loại tính cách MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) được phát triển gần 70 năm trước đây bởi Katharine Cook Briggs … Read More

tm-kim-bi-vit-page-37-of-39-l-thanh-trng