Làm sao phát triển trí tuệ cảm xúc (EQ) cho con để hạnh phúc và thành công

Tổ chức định kỳ mỗi tháng tại TPHCM
[MBTI] INTP – Nhà tư duy
post

Những người thuộc tính cách INTP có 2 lối sống chủ đạo là: –  Tư duy hướng nội, tức là họ giải quyết vấn đề một cách lý trí và logic. –  Trực giác hướng ngoại, họ nắm bắt mọi … Read More

[MBTI] INFP – Người lý tưởng hóa
post

Những người thuộc tính cách INFP có 2 lối sống chủ đạo là: – Cảm xúc hướng nội, ở đó họ xử lý công việc theo cách họ cảm nhận về việc đó, hoặc theo cách mà việc đó phù … Read More

[MBTI] ISFP – Người nghệ sĩ
post

Những người thuộc tính cách ISFP – Người nghệ sĩ có 2 lối sống chủ đạo là: –  Cảm giác hướng nội, họ giải quyết vấn đề dựa trên cách họ cảm nhận vấn đề như thế nào, hoặc cách chúng … Read More

[MBTI] ISTP – Thợ cơ khí
post

Những người thuộc tính cách ISTP – Thợ cơ khí có 2 lối sống chủ đạo: –  Tư duy hướng nội, họ giải quyết mọi việc một cách lí trí và logic. –  Giác quan hướng ngoại, họ cảm nhận … Read More

[MBTI] INTJ – Nhà khoa học
post

Những người thuộc tính cách INTJ có 2 lối sống chủ đạo: –  Trực giác nội tâm, ở đó họ tiếp nhận mọi thứ chủ yếu dựa vào trực giác. –  Tư duy hướng ngoại, ở đó họ giải quyết … Read More

[MBTI] INFJ – Người che chở
post

Những người thuộc tính cách INFJ có 2 lối sống chủ đạo là: –  Trực giác hướng nội, họ tiếp nhận mọi thứ chủ yếu dựa vào trực giác. –  Cảm giác hướng ngoại, họ xử lý mọi việc theo … Read More

[MBTI] ISFJ – Người chăm nom
post

Những người thuộc tính cách ISFJ có 2 lối sống chủ đạo: – Giác quan hướng nội, họ cảm nhận mọi thứ thông qua năm giác quan của mình một cách rõ ràng cụ thể. – Cảm xúc hướng ngoại, … Read More

tm-kim-bi-vit-page-37-of-40-l-thanh-trng