Tập huấn "Yêu Thương Con Đúng Cách - Dễ hay Khó?"

Chương trình kết nối cha mẹ và nhà trường để cùng nhau nuôi dạy trẻ tốt hơn
[MBTI] ISTP – Thợ cơ khí
post

Những người thuộc tính cách ISTP – Thợ cơ khí có 2 lối sống chủ đạo: –  Tư duy hướng nội, họ giải quyết mọi việc một cách lí trí và logic. –  Giác quan hướng ngoại, họ cảm nhận … Read More

[MBTI] INTJ – Nhà khoa học
post

Những người thuộc tính cách INTJ có 2 lối sống chủ đạo: –  Trực giác nội tâm, ở đó họ tiếp nhận mọi thứ chủ yếu dựa vào trực giác. –  Tư duy hướng ngoại, ở đó họ giải quyết … Read More

[MBTI] INFJ – Người che chở
post

Những người thuộc tính cách INFJ có 2 lối sống chủ đạo là: –  Trực giác hướng nội, họ tiếp nhận mọi thứ chủ yếu dựa vào trực giác. –  Cảm giác hướng ngoại, họ xử lý mọi việc theo … Read More

[MBTI] ISFJ – Người chăm nom
post

Những người thuộc tính cách ISFJ có 2 lối sống chủ đạo: – Giác quan hướng nội, họ cảm nhận mọi thứ thông qua năm giác quan của mình một cách rõ ràng cụ thể. – Cảm xúc hướng ngoại, … Read More

Phân tích Du-pont
Mô hình Dupont trong phân tích tài chính
post

 Mô hình phân tích tài chính Dupont được phát minh bởi F.Donaldson Brown, một kỹ sư điện người đã gia nhập bộ phận tài chính của công ty hóa học khổng lồ này. Theo phương trình (**), để gia tăng … Read More

tm-kim-bi-vit-page-38-of-40-l-thanh-trng