Homepage » Quản trị cuộc đời » Làm chủ (page 5)

Category "Làm chủ"

Làm chủ

Duy trì sự sáng tạo

Sự sáng tạo được định nghĩa là một ý tưởng mới, phù hợp với thời đại và không gian sinh ra nó, và ý tưởng đó mang lại giá trị. [caption id="attachment_964" align="aligncenter" width="207"] 29 cách duy trì khả năng sáng tạo mỗi ngày.[/caption] Sự...

Continue Reading

Thiết lập thói quen mới

Thói quen tốt là chìa khóa mở cánh cửa thành công. Thói quen xấu, tức là một cánh cửa đi đến thất bại đã mở sẵn. Vì vậy việc duy trì và rèn luyện nhiều thói quen tốt giúp bạn nhanh chóng đi đến thành công....

Continue Reading

[MBTI] ENFJ – Người cho đi

Những người thuộc tính cách ENFJ có 2 lối sống chủ đạo là: -  Cảm xúc hướng ngoại, tức là họ giải quyết những vấn đề theo cảm tính, hoặc theo cách mà những vấn đề đó phù hợp với hệ thống giá trị cá...

Continue Reading