Homepage » Quản trị cuộc đời » Làm chủ (page 7)

Category "Làm chủ"

Làm chủ

[MBTI] INTJ – Nhà khoa học

Những người thuộc tính cách INTJ có 2 lối sống chủ đạo: -  Trực giác nội tâm, ở đó họ tiếp nhận mọi thứ chủ yếu dựa vào trực giác. -  Tư duy hướng ngoại, ở đó họ giải quyết mọi việc dựa vào lý...

Continue Reading

[MBTI] INFJ – Người che chở

Những người thuộc tính cách INFJ có 2 lối sống chủ đạo là: -  Trực giác hướng nội, họ tiếp nhận mọi thứ chủ yếu dựa vào trực giác. -  Cảm giác hướng ngoại, họ xử lý mọi việc theo cách họ cảm nhận, hoặc...

Continue Reading