Tập huấn "Yêu Thương Con Đúng Cách - Dễ hay Khó?"

Chương trình kết nối cha mẹ và nhà trường để cùng nhau nuôi dạy trẻ tốt hơn

[MBTI] ISTP – Thợ cơ khí

Những người thuộc tính cách ISTP – Thợ cơ khí có 2 lối sống chủ đạo: –  Tư duy hướng nội, họ giải quyết mọi việc một cách lí trí và logic. –  Giác quan hướng ngoại, họ cảm nhận … Read More

[MBTI] INTJ – Nhà khoa học

Những người thuộc tính cách INTJ có 2 lối sống chủ đạo: –  Trực giác nội tâm, ở đó họ tiếp nhận mọi thứ chủ yếu dựa vào trực giác. –  Tư duy hướng ngoại, ở đó họ giải quyết … Read More

[MBTI] INFJ – Người che chở

Những người thuộc tính cách INFJ có 2 lối sống chủ đạo là: –  Trực giác hướng nội, họ tiếp nhận mọi thứ chủ yếu dựa vào trực giác. –  Cảm giác hướng ngoại, họ xử lý mọi việc theo … Read More

[MBTI] ISFJ – Người chăm nom

Những người thuộc tính cách ISFJ có 2 lối sống chủ đạo: – Giác quan hướng nội, họ cảm nhận mọi thứ thông qua năm giác quan của mình một cách rõ ràng cụ thể. – Cảm xúc hướng ngoại, … Read More

7 loại trí thông minh

Mỗi người trong chúng ta có thể sở hữu 1 hoặc nhiều trong 7 loại trí thông minh dưới đây với mức độ khác nhau. Việc xác định mình mạnh về trí thông minh nào hơn là điều quan trọng … Read More

qun-tr-cuc-i-l-thanh-trng