Tập huấn "Yêu Thương Con Đúng Cách - Dễ hay Khó?"

Chương trình kết nối cha mẹ và nhà trường để cùng nhau nuôi dạy trẻ tốt hơn

[MBTI] ENTJ – Nhà điều hành

Những người thuộc tính cách ENTJ có 2 lối sống chủ đạo là: –  Tư duy hướng ngoại, tức là họ xử lý mọi việc bằng lý trí và óc logic.  –  Trực giác nội tâm, nghĩa là họ nhận … Read More

[MBTI] ENFJ – Người cho đi

Những người thuộc tính cách ENFJ có 2 lối sống chủ đạo là: –  Cảm xúc hướng ngoại, tức là họ giải quyết những vấn đề theo cảm tính, hoặc theo cách mà những vấn đề đó phù hợp với … Read More

[MBTI] ESFJ – Người chăm sóc

Những người thuộc tính cách ESFJ có 2 lối sống chủ đạo là: – Cảm xúc hướng ngoại, tức là họ cảm nhận thế giới qua cảm xúc của mình và những điều đó được thế giới quan của họ … Read More

[MBTI] ENFP – Người truyền cảm hứng

Những người thuộc tính cách ENFP có 2 lối sống chủ đạo là: –  Trực giác hướng ngoại, họ nhận biết thế giới qua trực giác của mình.  –   Cảm xúc nội tâm, họ xử lý mọi việc theo cách mà họ cảm nhận chúng, … Read More

[MBTI] ESFP – Người biểu diễn

Những người thuộc tính cách ESFP có 2 lối sống chủ đạo là: – Giác quan hướng ngoại, tức là họ cảm nhận thế giới bằng năm giác quan của họ theo một cách cụ thể và rõ ràng. – … Read More

[MBTI] ESTP – Người năng động

Những người thuộc tính cách ESTP – Người năng động có 2 lối sống chủ đạo là: – Giác quan hướng ngoại, họ cảm thụ thế giới thông qua năm giác quan một cách cụ thể và rõ ràng. – … Read More

l-thanh-trng