Tập huấn "Yêu Thương Con Đúng Cách - Dễ hay Khó?"

Chương trình kết nối cha mẹ và nhà trường để cùng nhau nuôi dạy trẻ tốt hơn

Bài học về sự chia sẻ

Tại vùng trang trại xa xôi, có một người nông dân năm nào cũng trồng được những cây ngô rất tốt. Năm nào ông cũng mang ngô tới hội chợ liên bang và năm nào ngô của ông cũng đạt … Read More

Hai lúa nói về nông dân và lúa

Tự nhận mình là Hai lúa xuất thân từ gia đình thuần nông dân ở vùng Đồng Tháp Mười. Vùng này mỗi năm phải đón một cơn lũ từ thượng nguồn sông Mê Kông đổ về. Khi tôi còn nhỏ, … Read More

nng-dn