Group “Con giỏi là do cha mẹ”

Chào mừng cha mẹ đến với Group “Con giỏi là do cha mẹ”. Link: https://www.facebook.com/groups/268828136792574 Gia đình chính là cái nôi và thành trì của thông minh cảm xúc. Thông minh cảm xúc – EI (Emotional Intelligence) chiếm tới 80% năng lực con người....

Làm bạn cùng con thời “hại điện”!

Ngày nay trẻ em dễ dàng vô tình được “giáo dục” bởi internet, ti vi, phim ảnh,… nhiều hơn là cha mẹ. Thế giới bao la ấy là chiếc cầu nối đầu tiên giúp trẻ dễ dàng phát triển trong bối cảnh hội nhập. Tuy nhiên, chúng không hẳn chỉ chứa đựng những điều bổ ích vấn đề mà...