Để tập trung làm việc với phương pháp Pomodoro

Tập trung là yếu tố tối quan trọng để nâng cao chất lượng công việc và học tập. Nhưng hầu hết mọi người đều không thể duy trì được sự tập trung liên tục của mình. Sự mất tập trung sẽ khiến chúng ta lãng phí rất nhiều thời gian. Rất nhiều người trong số chúng ta mất cả...

Làm sao để chọn sự nghiệp đạt 3 mục tiêu: TIỀN + HẠNH PHÚC + PHƯỚC BÁU

Một gương mặt đẹp sẽ trở nên già đi. Một thân hình hoàn hảo cũng sẽ thay đổi. Một trí tuệ uyên bác cũng sẽ dần bị mất đi khi về già. Nhưng một tâm hồn đẹp thì mãi mãi là một tâm hồn đẹp! Dạy con thành NHÂN trước khi thành TÀI là nhu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết trong...