Xác định tính cách theo DISC

D.I.S.C là công cụ trắc nghiệm Tính cách – Hành vi. Qua phân tích, kết quả cho thấy người kiểm tra sẽ thuộc vào nhóm tính cách nào. Lý thuyết D.I.S.C đã bắt đầu phát triển từ năm 1928, khi tiến sĩ William Moulton Marson mô tả về lý thuyết này trong cuốn “Emotion of...

Câu chuyện sinh tồn của loài kiến dành cho “kẻ yếu”

Kiến tuy nhìn là loài vật nhỏ bé, yếu ớt nhưng không một “thế lực” nào có thể hủy diệt được, kể cả con người. Điều gì khiến chúng có sức tồn tại cao đến như vậy? Đó chính là bởi những phẩm chất, những cấu tạo hết sức đặc biệt của loài kiến, khiến chúng có...