Ola City là gì? Có lừa đảo không? Ai nên tham gia?

Sau Covid-19, các dự án tài chính mọc lên như nấm sau mưa với những lời kêu gọi đầu tư hấp dẫn. Nhiều dự án chia lãi khủng theo tuần, theo tháng bất chấp khó khăn về kinh tế sau đại dịch. Còn Ola City (tên cũ Ola Network) thì sao?   Ola City là gì? Ola Network là...

Nâng cao EQ – Cách rút ngắn đường đến thành công

Chỉ số trí tuệ cảm xúc EQ là khả năng thấu hiểu, nhận biết, đánh giá và kiểm soát cảm xúc của bản thân cũng như của người khác. Trong số các yếu tố cốt lõi khác nhau làm nên tài năng và thành công nghề nghiệp, chỉ số cảm xúc EQ ngày càng chiếm một vị trí quan trọng....