30 NGÀY THỰC HÀNH KIỂM SOÁT CẢM XÚC

Làm chủ cảm xúc, còn không bạn sẽ làm đầy tớ cho nó

Mỗi ngày, hệ thống tự động sẽ gửi email hướng dẫn thực hành trong 30 ngày liên tục

Ngay khi đăng ký thông tin, bạn sẽ nhận được email đầu tiên từ Thế Hệ Vàng với chủ đề: EQ #1: Cam kết và tin tưởng

  • Nếu không nhận được email, vui lòng kiểm tra hộp thư spam và xác nhận không phải thư rác để email gửi vào hộp thư chính
  • Tất cả hộp thư đều không có, hãy đăng ký lại và nhớ điền chính xác email thường dùng
30 ngày thực hành kiểm soát cảm xúc