Làm bạn cùng con thời “hại điện”!

Ngày nay trẻ em dễ dàng vô tình được “giáo dục” bởi internet, ti vi, phim ảnh,… nhiều hơn là cha mẹ. Thế giới bao la ấy là chiếc cầu nối đầu tiên giúp trẻ dễ dàng phát triển trong bối cảnh hội nhập. Tuy nhiên, chúng không hẳn chỉ chứa đựng những điều bổ ích vấn đề mà...

Không có thứ gọi là giới hạn của bản thân

Muốn phá vỡ giới hạn của bản thân? Hãy học quy tắc 40% của lính đặc nhiệm SEAL. Với quy tắc này, chúng ta sẽ vượt qua giới hạn của bản thân một cách dễ dàng. Phát triển sức mạnh tinh thần không chỉ đơn thuần là về sự kiên trì, mà nó còn là sự vượt qua giới hạn của bản...

Suy ngẫm: Sự khác nhau giữa bức thư gửi mẹ của người tử tù và của CEO

Sự khác biệt giữa hai bức thư, hay nói rõ hơn là hai cuộc đời khiến chúng ta phải suy ngẫm lại về cách giáo dục con cái của cha mẹ. Người xưa vẫn thường nói “sai một ly, đi một dặm”, giáo dục con cái không đúng cách, có thể khiến cuộc đời của con trôi xa và không cách...