Quy luật gieo hạt – 4 bước thịnh vượng tài chính từ thầy Michael Roach

Nhiều người nghĩ rằng công thức để đạt được THỊNH VƯỢNG TÀI CHÍNH rất cao siêu, phức tạp nhưng Tiến sỹ Phật học Micheal Roach đã chia sẻ công thức 4 bước gieo hạt tài chính đơn giản và dễ thực hiện cho tất cả mọi người. Hầu như trong bất kỳ công thức quản lý tài chính...

6 lý do cha mẹ cần nâng cao EQ cùng con

Trí tuệ cảm xúc (EQ) là khả năng theo dõi cảm giác và cảm xúc của mình cũng như của người khác, phân biệt chúng, và sử dụng thông tin này để dẫn dắt tư duy và hành động của mình. Giáo dục cảm xúc bắt đầu sớm nhất từ gia đình bởi vì cha mẹ trao truyền cảm xúc cho con...

Nâng cao EQ – Cách rút ngắn đường đến thành công

Chỉ số trí tuệ cảm xúc EQ là khả năng thấu hiểu, nhận biết, đánh giá và kiểm soát cảm xúc của bản thân cũng như của người khác. Trong số các yếu tố cốt lõi khác nhau làm nên tài năng và thành công nghề nghiệp, chỉ số cảm xúc EQ ngày càng chiếm một vị trí quan trọng....