Câu chuyện sinh tồn của loài kiến dành cho “kẻ yếu”

Kiến tuy nhìn là loài vật nhỏ bé, yếu ớt nhưng không một “thế lực” nào có thể hủy diệt được, kể cả con người. Điều gì khiến chúng có sức tồn tại cao đến như vậy? Đó chính là bởi những phẩm chất, những cấu tạo hết sức đặc biệt của loài kiến, khiến chúng có...