SỨ MỆNH CÁ NHÂN

Tôi xuất thân từ gia đình thuần nông tại Cái Bè, Tiền Giang. Năm học lớp 9, tôi xin nghỉ học ở nhà phụ cha làm ruộng vì nhận thấy gia đình nghèo quá. Mẹ tôi khi đó đã bảo: “Làm ruộng cực lắm con à, con hãy cố gắng học để có công việc sẽ ổn định và không cực như...

Kiểm tra khuynh hướng tính cách theo MBTI

Trên forum công ty tôi có bài viết giới thiệu về hệ thống trắc nghiệm kiểm tra khuynh hướng tính cách theo MBTI. Mặc dù trước đây tôi đã kiểm tra 2 lần nhưng cũng muốn tham gia lần nữa xem kết quả có thay đổi gì không? Dưới đây là toàn bộ kết quả đánh giá bài kiểm tra...