ĐỌC VỊ TÍNH CÁCH BẤT KỲ AI THEO DISC

BÀI TRẮC NGHIỆM TÍNH CÁCH DISC

DISC là công cụ trắc nghiệm tính cách được xây dựng dựa trên lý thuyết của nhà tâm lý học William Moulton Marston vào những năm 1920. Nhóm tính cách DISC giúp mọi người hiểu rõ hơn về bản thân và cách làm việc của mình, từ đó có thể đọc vị được tính cách của người khác một cách dễ dàng.

1- Slide đào tạo: ỨNG DỤNG DISC TRONG CUỘC SỐNG VÀ CÔNG VIỆC

2- Bài trắc nghiệm tính cách DISC

Điền thông tin để nhận qua email

Sau khi gửi thông tin, hãy kiểm tra ngay email (mở cả hộp thư rác) để nhận luôn

Scroll to Top