Câu hỏi trắc nghiệm tính cách theo MBTI

Trắc nghiệm tính cách MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) là một phương pháp sử dụng hàng loạt các câu hỏi trắc nghiệm để phân tích tính cách con người. MBTI là một trong những công cụ giúp bạn định hướng công việc phù hợp với bản thân.

Trắc nghiệm tính cách MBTI

Bài kiểm tra phân loại tính cách MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) được phát triển gần 70 năm trước đây bởi Katharine Cook Briggs và con gái của bà – Isabel Briggs Myers. Cùng với sự hợp tác đắc lực của nhà tâm lý học nổi tiếng người Thuỵ Sỹ, Carl G. Jung.

Câu hỏi kiểm tra tính cách của bạn (free download):

– Danh sách kiểm tra gồm 30 câu hỏi: download tại đây, mật khẩu: lethanhtrong
– Danh sách kiểm tra gồm 70 câu hỏi: download tại đây, mật khẩu: lethanhtrong

Nguyên tắc kiểm tra:

– Trung thực với bản thân
– Điểm là số nguyên, tổng 2 câu cùng nhóm là 5.

– Sau khi có kết quả tại Sheet “Resulthãy quay lại Blog để khám phá tính cách của bạn gồm đặc trưng, điểm mạnh, điểm yếu, mối quan hệ, sự nghiệp.


Ý nghĩa của bài kiểm tra MBTI là phân loại 16 tính cách con người dựa trên 4 tiêu chí sau:

1. Xu hướng tự nhiên: Hướng ngoại (Extraversion) / Hướng nội (Introversion). Đây là 2 xu hướng đối lập thể hiện xu hướng ứng xử với thế giới bên ngoài.

Hướng ngoại – hướng về thế giới bên ngoài gồm các hoạt động, con người, đồ vật.
Hướng nội – hướng vào nội tâm, bao gồm ý nghĩ, tư tưởng, trí tưởng tượng.

2. Tìm hiểu và nhận thức thế giới: Giác quan (Sensing) / Trực giác (Intuition). Đây là 2 xu hướng đối lập nhau về cách chúng ta tiếp nhận thông tin từ thế giới bên ngoài.

Trung tâm giác quan trong não bộ chú ý đến các chi tiết liên quan đến hình ảnh, âm thanh, mùi vị… của hiện tại được đưa đến từ 5 giác quan của cơ thể. Nó phân loại, sắp xếp và ghi nhận những chi tiết của các sự kiện thực tế đang diễn ra. Nó cũng cung cấp các thông tin chi tiết của các sự kiện đã xảy ra trong quá khứ.
Trung tâm trực giác của não bộ chịu trách nhiệm tìm hiểu, diễn dịch, và hình thành các mô hình từ thông tin thu thập được; sắp xếp các mô hình và liên hệ chúng với nhau. Nó giúp cho não bộ suy đoán các khả năng và tiên đoán tương lai.

 3. Quyết định và chọn lựa: Lý trí (Thinking) / Tình Cảm (Feeling). Đây là 2 xu hướng đối lập về cách chúng ta đưa ra quyết định và lựa chọn của mình.

Phần lý trí trong não bộ con người phân tích thông tin một cách khách quan, làm việc dựa trên đúng/sai, suy luận và đưa ra kết luận một cách có hệ thống. Nó là bản chất logic của con người.
Phần tình cảm của não bộ đưa ra quyết định dựa trên xem xét tổng thể, cảm giác yêu, ghét, sự tác động qua lại lẫn nhau; và các giá trị nhân đạo hay thẩm mỹ. Đó là bản chất chủ quan của con người.

4. Cách thức hành động: Nguyên tắc (Judging) / Linh hoạt (Perceiving). Đây là cách thức mà mỗi người lựa chọn để tác động tới thế giới bên ngoài.

Nguyên tắc: tiếp cận thế giới một cách có kế hoạch, có tổ chức, có chuẩn bị, quyết định và đạt đến một kết cục rõ ràng.
Linh hoạt: tiếp cận thế giới một cách tự nhiên, tìm cách thích nghi với hoàn cảnh, thích một kết cục bỏ ngỏ, chấp nhận những cơ hội mới, và chấp nhận thay đổi kế hoạch.

(Lê Thanh Trông tổng hợp)


Mời tham khảo thêm bài trắc nghiệm tính cách DISC: BẤM VÀO ĐÂY

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top