Đừng bao giờ đánh mất niềm tin

Việc xác định rõ ràng mục tiêu sẽ định hướng cho cá nhân đó phác thảo ra được con đường và những nguồn lực bản thân cần tìm kiếm để tạo lập sự nghiệp. Nếu mục tiêu định hướng đường đi thì chính niềm tin mãnh liệt vào khả năng của bản thân và khát khao thành công mới là nguồn nguyên liệu thúc đẩy cá nhân nỗ lực thực hiện các kế hoạch đã đề ra. Bạn phải có:

  • Niềm tin về con người
  • Niềm tin về giáo dục
  • Niềm tin về y tế
  • Niềm tin vào bản thân
  • Niềm tin vào tương lai

Bạn không thể kết nối các điểm trong đời bạn khi nhìn về phía trước; bạn chỉ có thể kết nối chúng khi nhìn lại phía sau. Vì vậy bạn phải tin tưởng rằng các điểm đó rồi sẽ kết nối trong tương lai. Bạn phải tin vào cái gì đó – lòng can đảm, vận mệnh, cuộc đời, nghiệp chướng, bất cứ điều gì. Cách tiếp cận này chưa bao giờ khiến tôi thất vọng, nó đã tạo nên tất cả sự khác biệt trong cuộc đời tôi.

Trong một quyển sách dạy về làm giàu của Napoleon Hill, niềm tin là 1 trong 13 nấc thang bạn phải bước qua để thành công và giàu có hơn. Nếu thiếu nấc thang này, bậc thang thành công của bạn chắc cũng không được cao!

You can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something — your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down, and it has made all the difference in my life. — Steve Jobs

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top