Cuộc khảo sát 1.200 người giàu nhất thế giới cho kết quả: những người thành công có tư duy khác với số đông.

infographic-nguoi-giau-khac-nguoi-ngheo-nhung-gi infographic-nguoi-giau-khac-nguoi-ngheo-nhung-gi-1 infographic-nguoi-giau-khac-nguoi-ngheo-nhung-gi-2 infographic-nguoi-giau-khac-nguoi-ngheo-nhung-gi-3Theo Đức Lê Gô / Dân Việt