JARS – Phương pháp quản lý tiền bạc cá nhân

Phương pháp quản lý tiền bạc cá nhân JARS được phát minh bởi T. Harv Eker (tác giả quyển Secret of Millionaire Mind). Phương pháp JARS là  phương pháp những cái hũ, bởi tiền của bạn sẽ được chia đều cho 6 cái hũ tượng trưng cho 6 tài khoản cá nhân sau đây:

* Financial Freedom Account (FFA) – Tài khoản tự do tài chính 10%
* Long term saving for spending account (LTSS) – Tài khoản tiết kiệm tiêu dùng cho tương lai 10%
* Education account (EDU) – Tài khoản giáo dục 5%
* Neccessities (NEC) -Tài khoản chi tiêu cần thiết 55%
* Play – Tài khoản hưởng thụ 10%
* Give – Tài khoản từ thiện 10%

Thử tính toán chi tiêu tình hình thực tế và JARS với mức thu nhập là 6 triệu đồng/tháng của người chưa lập gia đình (tại TPHCM), kết quả thu được bảng sau:

(Bảng tính minh họa vào năm 2011)

* Với tình hình giá cả như hiện tại, NEC = 3300000 chắc chắn không đủ chi tiêu nên hủ GIVE và PLAY sẽ phải giảm xuống đến mức thấp nhất có thể.

* Với mức thu nhập đó thì mục 1 sẽ đeo đẳng đến tuổi về hưu.

* Bảng tính trên chưa liệt kê các mục như tình phí, vợ con –> khả năng làm lính phòng không khá cao!

* Và niềm tin nằm ở chỗ: Thói quen quản lý tiền quan trọng hơn số tiền mà bạn có được!

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top