KHAI PHÓNG TIỀM NĂNG BẢN THÂN

KHÓA HỌC ĐƯỢC TÀI TRỢ MIỄN PHÍ

Khai phóng tiềm năng bản thân - Thấu hiểu chính mình

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 2 BUỔI TỐI:

  • 5 cách kích hoạt năng lực tiềm ẩn của bản thân 
  • Thấu hiểu bản thân để làm điểm tựa chinh phục mọi thử thách 
  • Xác định mục tiêu & định hướng sự nghiệp năm 2024
  • Tặng 100 Bản Đồ Thành Công cho ai có tham dự đầy đủ

Điền thông tin học miễn phí

Scroll to Top