Kỹ năng làm việc hàng đầu trong thế kỷ 21

Một cuộc khảo sát 260 chủ doanh nghiệp tại Mỹ, kỹ năng làm việc nhóm được xếp hạng hàng đầu khi tuyển chọn ứng viên:

 • Khả năng làm việc trong một tập thể/nhóm
 • Khả năng ra quyết định và giải quyết vấn đề (hai yếu tố này liên quan mật thiết với nhau)
 • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả bằng lời với mọi người trong và ngoài tổ chức doanh nghiệp
 • Khả năng lên kế hoạch, tổ chức và ưu tiên trong công việc
 • Khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin
 • Khả năng phân tích các số liệu
 • Kiến thức công nghệ liên quan tới chuyên môn công việc
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính
 • Khả năng viết và/hoặc sửa chữa các văn bản báo cáo
 • Khả năng bán hàng và ảnh hưởng tới những người khác

Guru John Maxwell đã đưa ra 17 nguyên tắc tronh làm việc nhóm. Tôi đọc quyển này 2 lần nhưng chỉ nhớ được 5 nguyên tắc này chia sẻ cho mọi người.

1. Nguyên tắc phù hợp: Mỗi thành viên đều có vị trí phù hợp để phát huy hết khả năng của mình. Ví dụ: nhóm triển khai dự án phần mềm, người chuyên về nghiệp vụ và phân tích yêu cầu, người chuyên về giao tiếp, người chuyên về kỹ thuật…

2. Nguyên tắc chuỗi liên kết: Mắc xích yếu nhất phản ánh sức mạnh của nhóm – năng lực của nhóm dựa vào mắc xích yếu nhất. Trong cty phần mềm mà tôi tham gia, phòng lập trình ứng dụng luôn full việc từ đầu năm trong khi các phòng ban khác thì vẫn còn khả năng tiếp nhận công việc mới.

3. Nguyên tắc giao tiếp: Sự giao tiếp sẽ dẫn đến tác phong và phạm vi của sự tác động lẫn nhau giữa các thành viên, cũng như giữa nhóm và các mối quan hệ bên ngoài. Giao tiếp làm gia tăng sự kết nối giữa các thành viên trong nhóm.

4. Nguyên tắc thế mạnh: Sự khác biệt giữa 2 team tài năng như nhau là yếu tố người lãnh đạo. Sự thành công của nhóm được quyết định bởi:

 • Cá nhân quyết định tiềm lực của đội
 • Tầm nhìn quyết định hướng đi cho đội
 • Nguyên tắc làm việc quyết định sự chuẩn bị cho đội
 • Sự lãnh đạo quyết định thành công của đội.

5. Nguyên tắc toàn cảnh: Mục tiêu bao giờ cũng quan trọng hơn vai trò cá nhân. Nếu chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân thì bạn sẽ không bao giờ thấy được toàn cảnh.

Lê Thanh Trông

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top