Mô hình Dupont trong phân tích tài chính

 Mô hình phân tích tài chính Dupont được phát minh bởi F.Donaldson Brown, một kỹ sư điện người đã gia nhập bộ phận tài chính của công ty hóa học khổng lồ này.

Theo phương trình (**), để gia tăng ROE  ta có thể thực hiện các giải pháp sau:

– Tăng ROS: bằng cách thực hiện cắt giảm chi phí
– Tăng vòng quay TS: bằng cách tăng hiệu quả sử dụng từng tài sản
– Tăng tỷ số nợ: khi tỷ số nợ tăng sẽ ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của doanh nghiệp, tăng tỷ số này là tốt nhưng tăng bao nhiêu là tùy vào kế hoạch tài chính của từng doanh nghiệp

Câu hỏi đặt ra: Khi nào ROE bàng quan với Debit?

– ROA > r, D tăng thì ROE tăng
– ROA < r, D tăng thì ROE giảm
– ROA = r, D tăng hoặc giảm thì ROE không đổi

Lê Thanh Trông

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top