Quản lý thời gian – Cân bằng cuộc sống

Thời gian chắc có thể là thứ duy nhất công bằng cho tất cả mọi người. Mỗi người đều có 24 giờ mỗi ngày cho dù đó là Bill Gates, Steve Jobs hay một người nông dân… Bạn thường quản lý thời gian của mình như thế nào? Bạn có bao giờ cảm thấy mình không đủ thời gian...