Câu chuyện cây bút và tính không – Năng đoạn kim cương

Nếu bạn hiểu rõ Câu Chuyện Cây Bút thì bạn có thể đạt được cả 5 mục đích trong cuộc sống hoặc được bất cứ thứ gì bạn muốn có trong đời. [kad_youtube url=”https://youtu.be/_uP11r_G4EI” ] Tôi đưa một Cây Bút lên trước mặt bạn và hỏi bạn: Vậy này là gì? Bạn...