Ngày ấy và bây giờ

* Ngày ấy:  – Vườn tâm hồn mới chỉ có bức tranh kèm đĩa CD gồm 10 Audio hạt giống nuôi dưỡng tâm hồn (thu được 10 trên 50 Audio đã mang đi bán để khảo sát như cầu người dùng). Giá bán: 800.000₫ / tranh + CD. – Hai Lúa làm công việc chính là tư vấn giải...