Sẵn sàng cho kế hoạch năm mới 2015

Sau 3 ngày nghỉ Tết Dương Lịch với 3 không (không điện thoại, không internet, không công việc) tại quê nhà, tôi đã quay trở lại TP.HCM để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên 05/01/2015. Mọi kế hoạch và mục tiêu cho năm mới 2015 đã sẵn sàng lên dây trước đó. So với kế...