Công thức quản lý bản thân thành công

Cuộc sống như một bài toán, có công thức và các phép tính. Công thức cuộc sống chính là những đúc kết kinh nghiệm trải qua của mỗi chúng ta trong những hoàn cảnh sống diễn ra hàng ngày. Bạn sẽ nghĩ đây là con người của mình, mình tự kiểm soát được. Điều đó là kết quả...

Tác dụng của thiền trong đời sống

THIỀN là dừng đi mọi ham muốn hướng ngoại và những lăng xăng không cần thiết, để trở về chỗ tịch lặng trong sáng của tâm.   I. DẪN NHẬP : Nền khoa học kỹ thuật cũng như công nghệ thông tin hiện nay trên thế giới tiến triển vượt bậc. Đời sống nhân loại được nâng...

Xây dựng thương hiệu cá nhân từ mức trung bình

  Thương hiệu cá nhân thật sự cần thiết cho lãnh đạo doanh nghiệp. Vậy những nhân viên bình thường có cần thiết xây dựng thương hiệu cho riêng mình không?  Trong bài viết kỳ trước về chủ đề này tôi đã chia sẻ 8 quy luật xây dựng thương hiệu cá nhân, hôm nay tôi...