Chuyện công sở 5: LÀM NHÂN VIÊN GIỎI KHÓ LẮM

Chuyện công sở 5: LÀM NHÂN VIÊN GIỎI KHÓ LẮM, PHẢI ĐÂU CHUYỆN ĐÙA! Tư duy WIN – WIN, cả 2 cùng thắng được nói đến nhiều nhưng ít được áp dụng trong thực tế. Tôi có 1 bạn đồng sự, làm việc tập trung, nhiệt huyết nhưng thường bị ghét. Trong nội bộ công ty thì phê...

Chuyện công sở 3: CHỬI NHÂN VIÊN NGU!

Trong hơn 20 năm đi làm, tôi chứng kiến không biết bao nhiêu lần cảnh sếp mạt sát và chửi nhân viên ngu! Chuyện này, không chỉ diễn ra ở nhóm quản lý cấp trung với nhân viên dưới quyền mà cả ở cấp Tổng Giám Đốc chê trách và mạt sát Phó TGĐ, đôi lần trước mặt nhân...