Người đàn ông và 3 điều ước

Trong cuộc sống, chúng ta thường hay than trách vì sao cơ hội không chịu đến với mình. Bạn có biết, có hàng trăm cơ hội đang chờ bạn mỗi ngày để khiến cuộc đời bạn trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Cơ hội không phải là thứ người khác đem đến tận tay cho ​mình mà ​mình...