Sống không biết nhục

Để thành công cần biết nắm bắt nhiều cơ hội, dựa trên nền tảng của lòng dũng cảm. Và lòng dũng cảm được cụ thể hóa thành một thứ rất đời thường vô cùng dễ hiểu, là không biết nhục. Trong buổi lễ kết nạp thành viên và ra mắt câu lạc bộ chuyên Marketing của Trường Đại...