Quỹ từ thiện vì cộng đồng năm 2015

Thiện nguyện là việc làm mang ý nghĩa nhân văn cao cả, thể hiện trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng. Trong bất cứ xã hội nào cũng tồn tại những số phận, những mảnh đời bất hạnh luôn cần sự giúp đỡ. Với chúng tôi, việc đóng góp và chia sẻ cho cộng đồng chính là mục...

Sống không biết nhục

Để thành công cần biết nắm bắt nhiều cơ hội, dựa trên nền tảng của lòng dũng cảm. Và lòng dũng cảm được cụ thể hóa thành một thứ rất đời thường vô cùng dễ hiểu, là không biết nhục. Trong buổi lễ kết nạp thành viên và ra mắt câu lạc bộ chuyên Marketing của Trường Đại...