MỌI VIỆC ĐẾN VỚI TA ĐỀU CÓ LÝ DO

Mọi việc đến với ta đều có lý do: Việc bạn truy cập vào Blog Lê Thanh Trông cũng vậy! Có 4 nguyên tắc của phật pháp Ấn Độ mà bạn nên nhớ: 1. Quy tắc đầu tiên: “Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người bạn cần gặp“.  Điều này có nghĩa rằng không ai xuất...