Vì sao người lương thiện hay gặp trắc trở?

Vì sao người lương thiện hay gặp chuyện trắc trở, người ác thì sống thản nhiên? Tôi đã tìm một người thầy thông thái tại một ngôi chùa và xin chỉ bảo: Vì sao những người lương thiện như con lại thường xuyên cảm thấy khổ, mà những người ác lại vẫn sống tốt như vậy?...