Chuyện công sở 7: CHUYÊN NGHIỆP LÀ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC VƯỢT TRÊN SỰ MONG ĐỢI

Chuyện công sở số 7: CHUYÊN NGHIỆP LÀ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC VƯỢT TRÊN SỰ MONG ĐỢI! Một vài lần khi đứng lớp, tôi thường nhận được câu hỏi “Với cương vị là một nhà quản lý, yêu cầu lớn nhất của anh với nhân viên là gì?” Câu trả lời của tôi là “ Sự chuyên nghiệp”....

Chuyện công sở 6: NHÂN VIÊN KHÔNG RỜI BỎ CÔNG TY, HỌ TỪ BỎ NHỮNG NGƯỜI QUẢN LÝ

Chuyện công sở 6: NHÂN VIÊN KHÔNG RỜI BỎ CÔNG TY. HỌ TỪ BỎ NHỮNG NGƯỜI QUẢN LÝ   1. Tại 1 Tập đoàn hàng đầu của VN hiện nay, mà xuất phát điểm là nhóm khoảng 10 người “tả tơi” ban đầu, một ngày đẹp trời vị thuyền trưởng nhận ra, tình anh em gắn bó...

Chuyện công sở 5: LÀM NHÂN VIÊN GIỎI KHÓ LẮM

Chuyện công sở 5: LÀM NHÂN VIÊN GIỎI KHÓ LẮM, PHẢI ĐÂU CHUYỆN ĐÙA! Tư duy WIN – WIN, cả 2 cùng thắng được nói đến nhiều nhưng ít được áp dụng trong thực tế. Tôi có 1 bạn đồng sự, làm việc tập trung, nhiệt huyết nhưng thường bị ghét. Trong nội bộ công ty thì phê...

Chuyện công sở 3: CHỬI NHÂN VIÊN NGU!

Trong hơn 20 năm đi làm, tôi chứng kiến không biết bao nhiêu lần cảnh sếp mạt sát và chửi nhân viên ngu! Chuyện này, không chỉ diễn ra ở nhóm quản lý cấp trung với nhân viên dưới quyền mà cả ở cấp Tổng Giám Đốc chê trách và mạt sát Phó TGĐ, đôi lần trước mặt nhân...