MỌI VIỆC ĐẾN VỚI TA ĐỀU CÓ LÝ DO

Mọi việc đến với ta đều có lý do: Việc bạn truy cập vào Blog Lê Thanh Trông cũng vậy! Có 4 nguyên tắc của phật pháp Ấn Độ mà bạn nên nhớ: 1. Quy tắc đầu tiên: “Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người bạn cần gặp“.  Điều này có nghĩa rằng không ai xuất...

Đừng nhìn cuộc đời chỉ bằng đôi mắt

Người ta có thể quên tất cả những gì bạn đã nói, đã làm. Nhưng người ta sẽ không bao giờ quên cảm giác mà bạn đã đem lại cho họ. Trong một bệnh viện nọ có hai bệnh nhân ốm nặng được xếp chung một phòng. Người đàn ông trên chiếc giường ở sát khung cửa sổ duy nhất của...