Đừng bao giờ đánh mất niềm tin

Việc xác định rõ ràng mục tiêu sẽ định hướng cho cá nhân đó phác thảo ra được con đường và những nguồn lực bản thân cần tìm kiếm để tạo lập sự nghiệp. Nếu mục tiêu định hướng đường đi thì chính niềm tin mãnh liệt vào khả năng của bản thân và khát khao thành công mới...

8 cách để xây dựng niềm tin vào chính mình

“Tin vào bản thân, và phần còn lại sẽ rơi vào đúng vị trí. Có niềm tin vào khả năng của bạn, làm việc chăm chỉ, và không có gì bạn không thể thực hiện được.” – Brad Henry Ai cũng biết rằng nếu muốn thành công trong cuộc sống thì phải tin vào bản thân mình. Chúng...