Bài học về sự chia sẻ

Tại vùng trang trại xa xôi, có một người nông dân năm nào cũng trồng được những cây ngô rất tốt. Năm nào ông cũng mang ngô tới hội chợ liên bang và năm nào ngô của ông cũng đạt giải nhất. Ai cũng cho rằng ông có những bí quyết riêng độc đáo. Có một lần, một phóng viên...

Hai lúa nói về nông dân và lúa

Tự nhận mình là Hai lúa xuất thân từ gia đình thuần nông dân ở vùng Đồng Tháp Mười. Vùng này mỗi năm phải đón một cơn lũ từ thượng nguồn sông Mê Kông đổ về. Khi tôi còn nhỏ, khi đó chưa có đê bao ngăn lũ chằng chịt như bây giờ. Mỗi năm làm 3 vụ lúa (đông xuân, hè thu...

Lập kế hoạch đầu tư cho cuộc đời

Hẳn là không quá khi nói rằng TrôngLT là anh chàng của những kế hoạch. Anh vạch kế hoạch chi tiết, cụ thể cho hôm qua, cho hôm nay và cho ngày mai. Bất cứ việc gì trước khi làm anh đều lên kế hoạch cho mình. Không chỉ là những kế hoạch ngắn hạn mà còn có các kế hoạch...