Mô hình Dupont trong phân tích tài chính

 Mô hình phân tích tài chính Dupont được phát minh bởi F.Donaldson Brown, một kỹ sư điện người đã gia nhập bộ phận tài chính của công ty hóa học khổng lồ này. Theo phương trình (**), để gia tăng ROE  ta có thể thực hiện các giải pháp sau: – Tăng ROS: bằng cách...