Để tập trung làm việc với phương pháp Pomodoro

Tập trung là yếu tố tối quan trọng để nâng cao chất lượng công việc và học tập. Nhưng hầu hết mọi người đều không thể duy trì được sự tập trung liên tục của mình. Sự mất tập trung sẽ khiến chúng ta lãng phí rất nhiều thời gian. Rất nhiều người trong số chúng ta mất cả...

Quản lý thời gian – Cân bằng cuộc sống

Thời gian chắc có thể là thứ duy nhất công bằng cho tất cả mọi người. Mỗi người đều có 24 giờ mỗi ngày cho dù đó là Bill Gates, Steve Jobs hay một người nông dân… Bạn thường quản lý thời gian của mình như thế nào? Bạn có bao giờ cảm thấy mình không đủ thời gian...