Quỹ từ thiện vì cộng đồng năm 2015

Thiện nguyện là việc làm mang ý nghĩa nhân văn cao cả, thể hiện trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng. Trong bất cứ xã hội nào cũng tồn tại những số phận, những mảnh đời bất hạnh luôn cần sự giúp đỡ. Với chúng tôi, việc đóng góp và chia sẻ cho cộng đồng chính là mục...