Sức khỏe là tài sản quý nhất

ĐẠI GIA VÀ ANH TÀI XẾ – CHỌN AI? Một đại gia kia, không may mất sớm, người vợ đem 99 tỷ thừa kế đi lấy anh lái xe của đại gia. Anh lái xe trong lúc hân hoan phát biểu: “Trước kia, tôi cứ nghĩ rằng mình làm thuê cho ông chủ, bây giờ mới biết ông chủ mới...