Phương pháp thiền như thế nào?

Có  nhiều phương pháp thiền để thư giãn,  giảm căng thẳng, tăng gia sức khỏe và sống đời an vui. Bài viết này trích hướng dẫn phương pháp Thiền thở (Breath Meditation). Thiền thở là một trong những pháp thiền giản dị, thông dụng và  hiệu quả nhất cho người hành thiền....