8 cách để xây dựng niềm tin vào chính mình

“Tin vào bản thân, và phần còn lại sẽ rơi vào đúng vị trí. Có niềm tin vào khả năng của bạn, làm việc chăm chỉ, và không có gì bạn không thể thực hiện được.” – Brad Henry Ai cũng biết rằng nếu muốn thành công trong cuộc sống thì phải tin vào bản thân mình. Chúng...