Người bận rộn vs người năng suất cao

Đừng lãng phí tiềm năng của bạn. Hãy sáng tạo thứ gì đó tuyệt vời. Hãy là người làm việc với năng suất cao. Đó chính là phần thưởng của riêng bạn. 1. Người bận rộn luôn ra vẻ mình đang bận việc. Người năng suất cao chỉ có duy nhất một nhiệm vụ trong suốt cuộc đời....